Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde 2022-09-19 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Microsoft Teams och i Kulturhuset, Röda rummet.

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2022-09-19 protokoll § 118 omedelbar justering Pdf, 268.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-09-19 protokoll Word, 136 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Kulturnämnden 2022-09-19 ärendelista Pdf, 110.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-09-19 handlingar Pdf, 20.5 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Informationsärenden
4.Almänhetens frågestund
5. Tertial II 2022
6. Miljörapport Tertial II 2022
7. Besluts- och behörighetsattestanter 2022
8. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-12 § 98 Motion: En hjärtefråga
9. Remiss av Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Viskafors, Dalsjöfors , Fristad och Sandared
10. Redovisning av inkomna synpunkter för Kulturförvaltningen jan-juli 2022
11. Detaljplan för Sjöbo, Fingersvampen 1 m.fl., Borås Stad
12. Kulturbelöning 2022 
13. Redovisning av anmälningsärenden 2022
14. Redovisning av delegationsbeslut 2022
15. Inkomna och avgivna skrivelser 2022
16. Biljetter till Borås Symfoniorkester den 11 oktober och 1 november 2022

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-07] Kulturnämnden, sammanträde 2022-09-19 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol