Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde 2022-11-21 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda rummet.

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2022-11-21 protokoll Pdf, 411.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Kulturnämnden 2022-11-21 ärendelista Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2022-11-21 handlingar Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Informationsärenden
4. Presentation av biograf Röda Kvarns verksamhet
5. Presentation av Kulturförvaltningens verksamhet på Hässlehuset
6. Muntlig dragning om Danslyftet 2016-2022
7. Allmänhetens frågestund
8. Budgetuppföljning till och med oktober 2022
9. Långsiktigt uppdrag, LSU 2023-2024 från Västra Götalandsregionen för
Borås stadsteater
10. Kulturnämndens taxor och avgifter 2023
11. Riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare
12. Remiss: Program mot hemlöshet
13. Redovisning av delegationsbeslut 2022
14. Redovisning av anmälningsärenden 2022
15. Inkomna och avgivna skrivelser 2022

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-07] Kulturnämnden, sammanträde 2022-11-21 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol