Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda rummet

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Informationsärenden
 4. Redovisning av verksamhetsplaner 2023
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022
 7. Årsredovisning 2022 för Kulturnämnden
 8. Miljörapport Tertial 3 2022 – Kulturnämnden
 9. Redovisning av 2022 års inköp av konst, Konstmuseet
 10. Muntlig dragning om Styr och ledningssystemet
 11. Redovisning av 2022 års inköp av konst, DKM
 12. Integrationsfrämjande aktiviteter på mötesplatserna 2023
 13. Redovisning av inkomna synpunkter för Kulturförvaltningen jan-dec 2022
 14. Delegationsordning 2023
 15. Uppföljning intern kontrollplan och riskanalys 2022
 16. Redovisning av delegationsbeslut 2023
 17. Redovisning av anmälningsärenden 2023
 18. Inkomna och avgivna skrivelser 2023
 19. Biljetter till Borås Symfoniorkester 21 mars och 25 april
Skulpturen House of Knowledge
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-25] Kulturnämnden, sammanträde 2023-02-20 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol