Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Anmälningsärenden 2024-01-23
 4. Delegationsbeslut 2024-01-23
 5. Förvaltningen informerar 2024-01-23
 6. Rapport om byggprojekt 2024-01-23
 7. Svar på tilläggsförslag Budget 2024, Vänsterpartiet
 8. Svar på tilläggsförslag Budget 2024, Kristdemokraterna
 9. Lokalförsörjningsnämndens lokalbehovsplan, planperiod 2025-2029
 10. Uppföljning Arbetsmiljöarbetet 2023
 11. Anslagsframtällan Erikslundskolan om- och tillbyggnad
 12. Antagande av entreprenör Erikslundskolan om- och tillbyggnad
 13. Projekteringsframställan Gula skolan, ombyggnad idrottshall
 14. Villkorsändring Fagerhultsvägen 1 i Viskafors för Vård- och äldrenämnden
 15. Villkorsändring Hagkällevägen 4 i Viskafors för Förskolenämnden
 16. Villkorsändring Källebergsgatan 27 och 35 i Viskafors för Sociala omsorgsnämnden
Rosenbuskar med en del av Bäckängsgymnasiet i bakgrunden.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-11-22] Lokalförsörjningsnämnden sammanträde 2024-01-23 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol