Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Anmälningsärenden 2024-02-20
 4. Delegationsbeslut 2024-02-20
 5. Förvaltningen informerar 2024-02-20
 6. Deltagande på presidiekonferens 22-23 april
 7. Rapport om byggprojekt 2024-02-20
 8. Hyreshöjning 2024 särskilda boenden
 9. Årsredovisning 20023
 10. Uppföljning intern kontrollplan 2023
 11. Redovisning av inkomna synpunkter 2023
 12. Förvärv av fastighet Blåklinten - Borgstena 5:32
 13. Projekteringsframställan Bodavallen, ombyggnad
 14. Antagande av ramavtalskonsult arkitekt
Rosenbuskar med en del av Bäckängsgymnasiet i bakgrunden.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-11-22] Lokalförsörjningsnämnden sammanträde 2024-02-20 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol