Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Lokalförsörjningsnämnden 2024-03-19.pdf Pdf, 402.3 kB. 402.3 kB 2024-03-22 08.37

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Lokalförsörjningsnämnden den 2024-03-19.pdf Pdf, 11.6 MB. 11.6 MB 2024-03-15 08.29

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2024-03-19
 4. Förvaltningen informerar 2024-03-19
 5. Rapport om byggprojekt 2024-03-19
 6. 10-dagars budgetuppföljning
 7. Yttrande över remiss: Nya avfallsföreskrifter
 8. Energieffektiviseringsåtgärder Borås "EPC"
 9. Försäljning av Gingri-Kil 1:129, Kröcklinggården
 10. Projekteringsframställan Hässlegården, utbyggnad kök
 11. Villkorsändring adress Österlånggatan 4 för Vård- och äldrenämnden
 12. Nyförhyrning mötesplats Kristineberg
 13. Nyförhyrning för Bergslenagymnasiet och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Rosenbuskar med en del av Bäckängsgymnasiet i bakgrunden.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-11-22] Lokalförsörjningsnämnden sammanträde 2024-03-19 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol