Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

OBS! Sammanträdet är i nuläget inte öppet för allmänheten!

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde via Microsoft Teams

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2022-02-22 Pdf, 14.7 MB.

Beslut och protokoll

Protokoll Lokalförsörjningsnämnden 2022-02-22 Pdf, 352.9 kB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Anmälningsärenden 2022-02-22
 4. Förvaltningen informerar 2022-02-22
 5. Rapport om byggprojekt 2022-02-22
 6. Årsredovisning 2021
 7. Uppföljning Intern kontrollplan 2021
 8. Redovisning av inkomna synpunkter 2021
 9. Uppdrag i budget 2021 - Samverkan av lokaler
 10. Remiss - Borås Stads riktlinjer beställar- / -utförarmodellen
 11. Tillfälliga hyresavtal på grund av Covid 19
 12. Projekteringsframställan Skogslid ombyggnad
 13. Yttrande över Remiss Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik i Borås 2022
 14. Lokalförsörjningsnämndens handlingsplan för att realisera Borås Stads Energi- och klimatstrategi
 15. Yttrande över Remiss: Säkerhet och tillgänglighet vid val
 16. Villkorsändring Backvägen 7B
Viskastrandsgymnasiet

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-30] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2022-02-22 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol