Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

OBS! Sammanträdet är inte öppet för allmänheten!

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2022-03-22 Pdf, 6.3 MB.

Beslut och protokoll

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2022-03-22
 4. Förvaltningen informerar 2022-03-22
 5. Rapport om byggprojekt 2022-03-22
 6. Hyreshöjning 2022 särskilda boenden
 7. Budgetuppföljning 10-dagars
 8. Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle
 9. Beslut om förlorad arbetsinkomst gällande presidieworkshop tillgänglighet 20 april 2022
 10. Beslut om förlorad arbetsinkomst gällande presidieöverläggningar Strukturskisser 2022
 11. Projekteringsframställan för Äventyrets förskola
 12. Yttrande över Remiss Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå
 13. Pilotprojekt laddstolpar Stadshuskvarteret
Viskastrandsgymnasiet

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-30] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2022-03-22 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol