Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2022-04-19 Pdf, 40.9 MB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Anmälningsärenden 2022-04-19
 4. Delegationsbeslut 2022-04-19
 5. Förvaltningen informerar 2022-04-19
 6. Rapport om byggprojekt 2022-04-19
 7. Budgetuppföljning 10-dagars
 8. Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad
 9. Yttrande över Remiss bildande av naturreservatet Gåshult
 10. Remiss: Motion Klimatanpassad äldrevård
 11. Dokumenthanteringsplan Lokalförsörjningsnämnden
 12. Arkivbeskrivning Lokalförsörjningsnämnden
 13. Arkivförteckning Lokalförsörjningsnämnden
 14. AFF avtal för fastighet- och markskötsel
 15. Initiativärende M+KD Skyddsrum
 16. Nytt hyresavtal Mötesplats Friskafors Viskafors
Nya förskolan Sjömarken

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-30] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2022-04-19 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol