Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, möteslokal Prada

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2022-05-17 Pdf, 15.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Anmälningsärenden 2022-05-17
 4. Delegationsbeslut 2022-05-17
 5. Förvaltningen informerar 2022-05-17
 6. Rapport om byggprojekt 2022-05-17
 7. Ekonomiuppföljning tertial 1 2022
 8. Hyresuppräkning 2023
 9. Svar på Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad
 10. Öppnande av förstudie Krokhallsberget
 11. Projekteringsframställan Sven Erikssongymnasiet utökade lokaler
 12. Anslagsframställan Särlaskolan ombyggnation
 13. Rivning Lillåvägen 10
 14. Samlokalisering hemtjänst Vård- och äldreförvaltningen
 15. Förhyrning - ersättning för Klintesgatan 20B och Kvibergsgatan 17
Nya förskolan Sjömarken

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-30] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2022-05-17 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol