Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Beslut och protokoll

Protokoll Lokalförsörjningsnämnden 2022-08-23 Pdf, 365.4 kB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2022-08-23
 4. Förvaltningen informerar 2022-08-23
 5. Rapport om byggprojekt
 6. Budget 1 2023
 7. Budgetuppföljning 10-dagars
 8. Riskanalys 2023
 9. Intern kontrollplan 2023
 10. Anslagsframställan Kristinegränd vård- och omsorgsboende
 11. Antagande av entreprenör Kristinegränd vård- och omsorgsboende
 12. Köp av fastigheten Klibbskivlingen 3 (Klintesväng 10)
 13. Yttrande över remiss Miljöprogram
Viskastrandsgymnasiet

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-30] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2022-08-23 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol