Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2022-10-25 Pdf, 16 MB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2022-10-25
 4. Förvaltningen informerar 2022-10-25
 5. Rapport om byggprojekt 2022-10-25
 6. Budgetuppföljning 10-dagars 2022-10-25
 7. Beslut om förlorad arbetsinkomst Integrationsdagen 2022
 8. Projekteringsframställan Åsahagsvägens LSS
 9. Projekteringsframställan Bäckängsgymnasiet campus
 10. Anslagsframställan Skogslid ombyggnad
 11. Antagande av entreprenör Skogslid ombyggnad
 12. Antagande av entreprenör Nya isytor i Borås
 13. Slutlig framställan avseende projekt Nya isytor i Borås
 14. Överlåtelsebeslut Nya isytor i Borås
 15. Yttrande över remiss - Revidering av rådens reglementen
Viskastrandsgymnasiet

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-30] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2022-10-25 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol