Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2023-04-18 Pdf, 28.9 MB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Anmälningsärenden 2023-04-18
 4. Delegationsbeslut 2023-04-18
 5. Förvaltningen informerar 2023-04-18
 6. Rapport om byggprojekt 2023-04-18
 7. 10-dagars budgetuppföljning
 8. Utvärdering av behovet av ytterligare kontrollpunkter i processen kring förhyrning av externa lokaler
 9. Yttrande över Motion: Byggnader påverkar både människor och miljö
 10. Initiativärende från Moderaterna och Kristdemokraterna - Se över hyresavtal som riskerar att sägas upp samt särskilja förbrukningsavgifter
 11. Tilläggsförslag Budget 2023
 12. Beslut om arvode introduktion
 13. Projekteringsframställan Erikslundskolan om- och tillbyggnad
 14. Omförhandling av befintligt hyresavtal - Stadsarkivet, Sparregatan 20 i Borås
 15. Villkorsändring Simonsland - Utbildningslokaler
Nya förskolan Sjömarken

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2023-04-18 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol