Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-11-21, protokoll.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-11-24 19.09

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

Handlingar och föredragningslista

6.1 Överklagade och överprövade strandskyddsärenden

6.2 Lägesuppdatering, våtmarksarbetet

6.3 Uppföljning av regionala klimatlöften – hur har det gått

6.4 Förvaltningarnas och bolagens använda klimatavgifter 2020-2022

6.5 Initiativärende ” minska elbehovet”

6.6 Höghastighetståget mellan Brås och Göteborg

6.7 Livsmedelskontroll

6.8 *Ansökan om serveringstillstånd

6.9 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden

7.1 Strandskyddsdispens Malryd S:4

7.2 Strandskyddsdispens Sjötorp 1:10

8.1 Livsmedelssanktionsavgift

10.1 Miljörapport Tertial 2 2022.

12.1 Taxeuppräkning 2023

12.2 Månadsrapport oktober 2022

12.3 Uppdatering av attestregler

12.4 Remiss, Riktlinjer -delaktighet och inflytande för medborgare

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut oktober 2022

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-11-21, föredragningslista.pdf Pdf, 317.7 kB. 317.7 kB 2022-11-16 11.49
Miljö och konsumentnämnden 2022-11-21, handlingar.pdf Pdf, 33.8 MB. 33.8 MB 2022-11-16 10.25

Alternativa förslag och protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
7 1 5 Beslutsförslag Mitt-S.pdf Pdf, 327.6 kB. 327.6 kB 2022-11-24 19.09
Fullmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-18] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2022-11-21 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol