Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2023-02-20, protokoll.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-02-24 09.55

Handlingar och föredragningslista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2023-02-20, föredragningslista.pdf Pdf, 617.4 kB. 617.4 kB 2023-02-16 08.04
Miljö och konsumentnämnden 2023-02-20, handlingar.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2023-02-16 09.20

Föredragningslista

 • 6.1 Vision Framtidens Borås
 • 6.2 Verksamhetsplan för Konsument Borås 2023
 • 6.3 Tillsynsplan Miljöbalken 2023-2025
 • 6.4 Årsredovisning 2022
 • 6.5 Verksamhetsplanering
 • 6.6 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden
 • 7.1 Tillsynsplan för Miljö- och hälsoskyddsområdet -23
 • 9.1 *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd
 • 9.2 *Yttrande till förvaltningsrätten
 • 9.3 *Yttrande till förvaltningsrätten
 • 10.1 Ändring av detaljplan för Svärdfästet 1 och 2
 • 12.1 Uppföljning intern kontrollplan 2022
 • 12.2 Inkomna synpunkter jan-dec 2022
 • 12.3 Årsredovisning 2022
 • 12.4 Val av politiker till beredningsgruppen för naturvårdsfonden
 • 12.5 Val av politiker till Luft i Väst
 • 12.6 Digital justering av protokoll
 • 13.1 Kurser och konferenser etc.
 • 14.1 Delegeringsbeslut januari 2023
 • 14.2 Inkomna skrivelser
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-16] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2023-02-20 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol