Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Miljö- och konsumentnämnden 2023-08-21.signerad.pdf Pdf, 582.4 kB. 582.4 kB 2023-08-23 15.35
Protokollsanteckning (v) planeringsunderlag budget.pdf Pdf, 78.6 kB. 78.6 kB 2023-08-24 09.21
Protokollsanteckning M+KD planeringsunderlag budget 2024.pdf Pdf, 108.4 kB. 108.4 kB 2023-08-24 09.21
Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna Budget 2024 - planeringsunderlag.pdf Pdf, 137.7 kB. 137.7 kB 2023-08-24 09.21

Handlingar och föredragningslista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föredragningslista Miljö- och Konsumentnämnden 230821.pdf Pdf, 204.1 kB. 204.1 kB 2023-08-16 13.42
Sammanslagna handlingar för möte Miljö- och konsumentnämnden den 2023-08-21.pdf Pdf, 138.3 MB. 138.3 MB 2023-08-16 15.06

Föredragningslista

 • 6.1 Revidering av livsmedelstaxan
 • 6.2 Budget 2024 - planeringsunderlag
 • 6.3 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden
 • 7.1 Yttrande – Täktverksamhet Fristad/Gingri
 • 10.1 Yttrande – Ytvattentäkt, sjön Tolken
 • 12.1 Revidering av livsmedelstaxan
 • 12.2 Intern kontrollplan och riskanalys 2024
 • 12.3 Månadsrapport juli 2023
 • 12.4 Budget 2024 - planeringsunderlag
 • 12.5 Uppförandekod för Borås Stads förvaltningar och bolag
 • 14.1 Delegeringsbeslut juni-juli 2023
 • 14.2 Inkomna skrivelser
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-16] Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2023-08-21 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol