Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2022-02-22

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-02-22.pdf Pdf, 304.3 kB. 304.3 kB 2022-02-23 08.35
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar Överförmyndarnämnden 2022-02-22.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2022-02-16 15.14

Ärendelista 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Verksamheten informerar
4. Vitesföreläggande Sekretess
5. Begäran om entledigande av ställföreträdare Sekretess
6. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
7. Begäran om entledigande av ställföreträdare Sekretess
8. Remiss Riktlinjer beställar-utförarmodellen
9. Uppföljning Intern kontrollplan 2021
10. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
11. Årsredovisning 2021
12. Anmälningsärenden
13. Övriga frågor

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-04] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2022-02-22

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol