Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2022-03-22

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, möteslokal Säven.

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-03-22.pdf Pdf, 298.7 kB. 298.7 kB 2022-03-24 13.37
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Överförmyndarnämnden 2022-03-22.pdf Pdf, 687.4 kB. 687.4 kB 2022-03-16 12.55

Ärendelista 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Begäran om entledigande av ställföreträdare Sekretess
4. Anmälan om behov av ställföreträdare
5. Ansökan om samtycke till försäljning av bostadsrätt
6. Ansökan om samtycke till uttag Sekretess
7. Ansökan om samtycke till uttag Sekretess
8. Vitesföreläggande Sekretess
9. Vitesföreläggande Sekretess
10. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
11. Remiss Borås Stads program för mänskliga rättigheter på lokal nivå Dnr 2022-00017 1.1.3.1 1
12. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport Dnr 2022-00045 3.8.1.0 1
13. Anmälningsärenden Dnr 2022-00043 3.8.1.25 1
14. Övriga frågor Dnr 2022-00044 3.8.1.25 1

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2022-03-22

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol