Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2022-08-23

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Näs Fjällstorp 3, Borås

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden. 2022-08-23.pdf Pdf, 415.4 kB. 415.4 kB 2022-08-24 12.09
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar Överförmyndarnämnden 2022-08-23.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-08-17 14.15

Ärendelista 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Verksamheten informerar
4. Ansökan om samtycke till försäljning av andel i fastighet
5. Anmälan om behov av ställföreträdare
6. Anmälan om behov av ställföreträdare
7. Utdömande av vite Sekretess
8. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
9. Budget 2023 - Planeringsunderlag
10. Riskanalys och intern kontrollplan
11. Anmälningsärenden
12. Övriga frågor

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2022-08-23

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol