Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2022-09-20

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 6

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-09-20.pdf Pdf, 266.3 kB. 266.3 kB 2022-09-21 11.37

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar Överförmyndarnämnden 2022-09-20.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2022-09-14 11.57

Ärendelista 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
4. Ansökan om samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
5. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
6. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
7. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
8. Budgetuppföljning tertial 2 2022
9. Fullmakt att företräda Överförmyndarnämnden i domstolar med mera
10. Länsstyrelsens tillsyn för verksamhetsåret 2021
11. Anmälningsärenden
12. Övriga frågor

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2022-09-20

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol