Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden 2023-02-21.pdf Pdf, 450.2 kB. 450.2 kB 2023-02-22 07.45

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Överförmyndarnämnden den 2023-02-21.pdf Pdf, 863.6 kB. 863.6 kB 2023-02-15 11.07

Ärendelista 

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Verksamheten informerar
 4. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 5. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 6. Samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
 7. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 8. Vitesföreläggande Sekretess
 9. Entledigande av ställföreträdare och byte av ställföreträdare Sekretess
 10. Ekonomisk redogörelse
 11. Årsredovisning 2022
 12. Arvode till ledamot vid deltagande i utbildning/konferens
 13. Uppföljning Intern kontrollplan 2022
 14. Anmälningsärenden
 15. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2023-02-21 15.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol