Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Astern Mat och möten, Kyrkängsgatan 8

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden 2023-03-21.pdf Pdf, 438 kB. 438 kB 2023-03-22 08.15

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Överförmyndarnämnden den 2023-03-21.pdf Pdf, 755.5 kB. 755.5 kB 2023-03-17 13.36

Ärendelista 

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Verksamheten informerar
 4. Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
 5. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 6. Begäran om entledigande av god man Sekretess
 7. Ansökan om samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
 8. Ekonomisk redogörelse och granskningsläget
 9. Rättelse av årsredovisning (tillkommit 2023-03-17)
 10. Remiss Reglemente för Överförmyndarnämnden
 11. Remiss Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
 12. Anmälningsärenden
 13. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2023-03-21 15.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol