Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2023-05-16

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Fullmäktigehuset mötesrum 4317

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2023-05-16.pdf Pdf, 489.3 kB. 489.3 kB 2023-05-17 08.17

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Överförmyndarnämnden 2023-05-16.pdf Pdf, 7.6 MB. 7.6 MB 2023-05-11 11.37

Ärendelista 

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Verksamheten informerar
 4. Vitesföreläggande Sekretess
 5. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 6. Ansökan om samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
 7. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 8. Vitesföreläggande Sekretess
 9. Vitesföreläggande Sekretess
 10. Vitesföreläggande Sekretess
 11. Begäran om byte av ställföreträdare Sekretess
 12. Samtycke till köp av bostadsrätt Sekretess
 13. Budgetuppföljning tertial 1 2023
 14. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2022
 15. Delegationsbeslut i Överförmyndarnämnden
 16. Remiss: Program mot hedersrelaterat våld
 17. Ansökan om bidrag till Godmans- och Förvaltarföreningen i Sjuhärad
 18. Anmälningsärenden
 19. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2023-05-16

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol