Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2023-08-22.pdf Pdf, 498.3 kB. 498.3 kB 2023-08-23 11.32

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar Överförmyndarnämnden 2023-08-22.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-08-16 12.25

Ärendelista 

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Verksamheten informerar
 4. Samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
 5. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 6. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 7. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 8. Samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
 9. Samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
 10. Samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
 11. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 12. Entledigande av ställföreträdare och byte av ställföreträdare Sekretess
 13. Samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
 14. Ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto Sekretess
 15. Samtycke till drivande av rörelse Sekretess
 16. Riskanalys och intern kontrollplan 2024
 17. Budget 2024 - Planeringsunderlag
 18. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
 19. Anmälningsärenden
 20. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2023-08-22 15.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol