Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll

Protokollet publiceras här efter att det har justerats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2024-02-20.pdf Pdf, 264.9 kB. 264.9 kB 2024-02-21 11.11

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar Överförmyndarnämnden 2024-02-20.pdf Pdf, 598.6 kB. 598.6 kB 2024-02-14 11.51

Ärendelista

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Verksamheten informerar
4. Begäran om entledigande av ställföreträdare Sekretess
5. Ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto Sekretess
6. Ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto Sekretess
7. Samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
8. Årsredovisning 2023
9. Uppföljning Intern kontrollplan 2023
10. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
11. Delegationsbeslut
12. Anmälningsärenden
13. Övriga frågor

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-11-22] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2024-02-20 17.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol