Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.

Tid:
Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55

Allmänhetens frågestund ersätts med e-post

Med anledning av pandemin är hela sammanträdet stängt för allmänheten enligt beslut i Kommunfullmäktige. Allmänhetens frågestund är därför också inställd. Har du frågor till nämnden? E-posta dem till samhallsbyggnad@boras.se senast dagen före mötet. Du kommer få e-post tillbaka med svar på din fråga.

Protokoll och beslut

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19 protokoll Pdf, 369.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om bygglov, förhandsbesked och ingripandeärenden publiceras inte här. Önskar du ta del av dessa beslut kan du skicka e-post till: samhallsbyggnad@boras.se

Ärendelista

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19 kallelse Pdf, 179.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Önskar du ta del av handlingarna inför sammanträdet? Skicka e-post till samhallsbyggnad@boras.se och ange vilket ärende du vill ha handlingarna för.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-27] Samhällsbyggnadsnämnden , sammanträde 2022-01-19 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol