Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Syftet med nämndens verksamhet är att inom vissa områden tillhandahålla tjänster till övriga kommunens nämnder och bolag. Det är exempelvis skötsel och underhåll av gator och vägar, ledningsnät för vatten och avlopp och kommunens fastigheter. Verksamheten hanterar även fordon, förråd och verkstäder samt admininstrativ service (IT, redovisning, personal- och löneadministration).

Tid:
Plats: Pantängen, Västerängsgatan 6, lokal Ugglan, plan 2

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2024-01-23 Protokoll.pdf Pdf, 296.3 kB. 296.3 kB 2024-01-26 11.23
Bilaga 1. Alternativt förslag (SD) - Motion HVO - Servicenämnden.pdf Pdf, 111 kB. 111 kB 2024-01-26 11.23

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2024-01-23 kallelse samt handlingar.pdf Pdf, 71.8 MB. 71.8 MB 2024-01-16 17.08

Ärendelista

 1. Nämndens öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föredragning och ajournering
 4. Yttrande över Motion: Fasa ut HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja)
 5. Nämndernas lokalbehovsplaner, planperiod 2025-2029
 6. Attesträtt ekonomiska transaktioner
 7. Delegationsbeslut 2024-01-23
 8. Informationsärenden
 9. Anmälningsärenden
 10. Övriga frågor
 11. Avslut av nämnd
Fotograf: Jan Kansanen

Foto: Jan Kansanen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-05] Servicenämnden , sammanträde 2024-01-23 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol