Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Syftet med nämndens verksamhet är att inom vissa områden tillhandahålla tjänster till övriga kommunens nämnder och bolag. Det är exempelvis skötsel och underhåll av gator och vägar, ledningsnät för vatten och avlopp och kommunens fastigheter. Verksamheten hanterar även fordon, förråd och verkstäder samt admininstrativ service (IT, redovisning, personal- och löneadministration).

Tid:
Plats: Pantängen, Västerängsgatan 6, lokal Ugglan, plan 2

Beslut och protokoll

Protokollet publiceras här efter att det har justerats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2024-02-20 Protokoll.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2024-02-23 09.17

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2024-02-20 kallelse samt handlingar.pdf Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. 4.2 MB 2024-02-13 17.57

Ärendelista

 1. Nämndens öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föredragning och ajournering
 4. Yttrande över Motion: Låt sopbilar kartlägga Borås gator
 5. Yttrande över remiss: Nya avfallsföreskrifter
 6. Uppföljning internkontroll 2023
 7. Redovisning av inkomna synpunkter 2023
 8. Servicenämndens årsredovisning 2023
 9. Delegationsbeslut 2024-02-20
 10. Informationsärenden 2024-02-20
 11. Anmälningsärenden 2024-02-20
 12. Övriga frågor
 13. Avslut av nämnd
Vinterbild
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-05] Servicenämnden , sammanträde 2024-02-20 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol