Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Servicekontoret erbjuder och utför tekniska och administrativa tjänster till Borås Stads förvaltningar och bolag. Servicekontoret har ingen traditionell kommunal budgettilldelning utan arbetar under företagsliknande former enligt en beställar-/utförarmodell.

Tid:
Plats: Teams och presidiet på Pantängen, lokal Ugglan, plan 2

Sammanträdet är ej öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2022-01-26 Protokoll.pdf Pdf, 281.6 kB. 281.6 kB 2022-01-31 13.39

Handlingar och ärendelista

Ärenden

 1. Nämndens öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föredragning och Ajournering
 4. Remiss Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
 5. Remiss Borås Stads hantering av Coronapandemin
 6. Nämndernas lokalbehovsplaner, planperiod 2023-2025
 7. Miljörapport tertial 3
 8. Remiss Vatten- coh avloppsförsörjningsplan
 9. Ekonomisk avstämning
 10. Redovisning av delegationsbeslut
 11. Informationer
 12. Anmälningsärenden
 13. Övriga frågor
 14. Avslut av nämnd
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2022-01-26 kallelse samt handlingar.pdf Pdf, 13.1 MB. 13.1 MB 2022-01-18 14.05
Södra torget och bro över Viskan

Foto: Jan Kansanen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-02] Servicenämnden , sammanträde 2022-01-26 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol