Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Servicekontoret erbjuder och utför tekniska och administrativa tjänster till Borås Stads förvaltningar och bolag. Servicekontoret har ingen traditionell kommunal budgettilldelning utan arbetar under företagsliknande former enligt en beställar-/utförarmodell.

Tid:
Plats: Digitalt via Teams

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2022-02-22 Protokoll.pdf Pdf, 343.8 kB. 343.8 kB 2022-02-25 17.11

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2022-02-22 Kallelse samt handlingar.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2022-02-11 13.01

Ärenden

 1. Nämndens öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föredragning och Ajournering
 4. Remiss-Riktlinjer beställar -utförarmodellen
 5. Förslag på utökat uppdrag för Servicenämnden gällande krisberedskap
 6. Uppföljning Intern kontroll 2021
 7. Servicenämndens Synpunktsrapportering 2021
 8. Årsredovisning 2021
 9. Delegationsbeslut
 10. Informationer
 11. Anmälningsärenden
 12. Övriga frågor
 13. Avslut av nämnd

Sammanträdet är ej öppet för allmänheten.

Foto: Jan Kansanen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-02] Servicenämnden , sammanträde 2022-02-22 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol