Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster på uppdrag av Stadskansliet och övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala bolagen. Omkring 345 medarbetare arbetar på förvaltningen.

Servicekontoret styrs politiskt av Servicenämnden. Förvaltningen är den enda i Borås Stad som inte har någon fast budgettilldelning. Servicekontoret arbetar istället under mer företagsliknande former utifrån en beställar-/utförarmodell.

Tid:
Plats: Pantängen, Västerängsgatan 6, lokal Ugglan, plan 2

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Handlingar och ärendelista

Ärenden:

 1. Nämndens öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föredragning och Ajournering
 4. Remiss Uppföljning Programm för ett integrerat samhälle
 5. Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i Borås Stad
 6. Remiss Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå
 7. Servicenämndens personalekonomiska redovisning 2021
 8. Ekonomisk avstämning
 9. Delegationsbeslut
 10. Informationer
 11. Anmälningsärenden
 12. Övriga frågor
 13. Avslut av nämnd
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2022-03-23 Kallelse samt handlingar.pdf Pdf, 7.6 MB. 7.6 MB 2022-03-16 14.08

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2022-03-23 Protokoll.pdf Pdf, 327.3 kB. 327.3 kB 2022-03-25 13.32
Södra torget och bro över Viskan

Foto: Jan Kansanen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-02] Servicenämnden , sammanträde 2022-03-23 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol