Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster på uppdrag av Stadskansliet och övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala bolagen. Omkring 345 medarbetare arbetar på förvaltningen.

Servicekontoret styrs politiskt av Servicenämnden. Förvaltningen är den enda i Borås Stad som inte har någon fast budgettilldelning. Servicekontoret arbetar istället under mer företagsliknande former utifrån en beställar-/utförarmodell.

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Tid:
Plats: Pantängen, Västerängsgatan 6, lokal Ugglan, plan 2

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SN 2022-05-17 Protokoll.pdf Pdf, 274 kB. 274 kB 2022-05-19 17.04

Handlingar och ärendelista

Ärenden:

 1. Nämndens öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föredragning och Ajournering
 4. Revisionsrapport - Granskning av samordnad varudistribution
 5. Remiss Granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen
 6. Servicenämndens budgetuppföljning Tertial 1
 7. Intern kontroll 2023; Riskanalys och plan
 8. Delegationsbeslut
 9. Informationer
 10. Anmälningsärenden
 11. Övriga frågor
 12. Avslut av nämnd
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2022-05-17 kallelse samt handlingar.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2022-05-10 15.55
Vår i Borås centrum - penséer bredvid Viskan och Sandswalls plats

Foto: Jan Kansanen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-06-29] Servicenämnden , sammanträde 2022-05-17 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol