Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster på uppdrag av Stadskansliet och övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala bolagen. Omkring 345 medarbetare arbetar på förvaltningen.

Servicekontoret styrs politiskt av Servicenämnden. Förvaltningen är den enda i Borås Stad som inte har någon fast budgettilldelning. Servicekontoret arbetar istället under mer företagsliknande former utifrån en beställar-/utförarmodell.

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Tid:
Plats: Pantängen, Västerängsgatan 6, lokal Ugglan, plan 2

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SN 2022-05-17 Protokoll.pdf Pdf, 274 kB. 274 kB 2022-05-19 17.04

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2022-05-17 kallelse samt handlingar.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2022-05-10 15.55

Ärendlista

 1. Nämndens öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föredragning och Ajournering
 4. Revisionsrapport - Granskning av samordnad varudistribution
 5. Remiss Granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen
 6. Servicenämndens budgetuppföljning Tertial 1
 7. Intern kontroll 2023; Riskanalys och plan
 8. Delegationsbeslut
 9. Informationer
 10. Anmälningsärenden
 11. Övriga frågor
 12. Avslut av nämnd
Vår i Borås centrum - penséer bredvid Viskan och Sandswalls plats
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-06-29] Servicenämnden , sammanträde 2022-05-17 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol