Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster på uppdrag av Stadskansliet och övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala bolagen. Omkring 345 medarbetare arbetar på förvaltningen.

Servicekontoret styrs politiskt av Servicenämnden. Förvaltningen är den enda i Borås Stad som inte har någon fast budgettilldelning. Servicekontoret arbetar istället under mer företagsliknande former utifrån en beställar-/utförarmodell.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Servicekontoret, Pantängen, Västerängsgatan 6, lokal Ugglan, plan 2

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2022-06-16 Protokoll.pdf Pdf, 364.5 kB. 364.5 kB 2022-06-21 17.00

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2022-06-16 Kallelse samt handlingar.pdf Pdf, 30.6 MB. 30.6 MB 2022-06-10 22.20
 1. Nämndens öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föredragning och Ajournering
 4. Servicenämndens dokumenthanteringsplan 2022
 5. Intern kontroll 2023; Riskanalys och plan
 6. Ekonomisk avstämning
 7. Delegationsbeslut
 8. Informationer
 9. Anmälningsärenden
 10. Övriga frågor
 11. Avslut av nämnd
Försommar i Stadsparken Borås med blommande rhododendron

Foto: Jan Kansanen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-02] Servicenämnden , sammanträde 2022-06-16 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol