Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Syftet med nämndens verksamhet är att inom vissa områden tillhandahålla tjänster till övriga kommunens nämnder och bolag. Det är exempelvis skötsel och underhåll av gator och vägar, ledningsnät för vatten och avlopp och kommunens fastigheter. Verksamheten hanterar även fordon, förråd och verkstäder samt admininstrativ service (IT, redovisning, personal- och löneadministration).

Tid:
Plats: Pantängen, Västerängsgatan 6, lokal Ugglan, plan 2

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Handlingar och ärendelista

Servicenämnden 2023-02-22 Kallelse samt handlingar Pdf, 14.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

 1. Nämndens öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föredragning och ajournering
 4. Uppföljning Intern kontroll 2022
 5. Servicenämndens synpunktsrapportering 2022
 6. Servicenämndens dokumenthanteringsplan 2023
 7. Årsredovisning 2022
 8. Delegation till presidie av Servicenämnd för godkännande av anbud och antagande av total entreprenör gällande nyproduktion av kontorslokaler på Pantängen
 9. Delegationsbeslut
 10. Informationsärenden
 11. Anmälningsärenden
 12. Övriga frågor
 13. Avslut av nämnd
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-14] Servicenämnden , sammanträde 2023-02-22 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol