Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Syftet med nämndens verksamhet är att inom vissa områden tillhandahålla tjänster till övriga kommunens nämnder och bolag. Det är exempelvis skötsel och underhåll av gator och vägar, ledningsnät för vatten och avlopp och kommunens fastigheter. Verksamheten hanterar även fordon, förråd och verkstäder samt admininstrativ service (IT, redovisning, personal- och löneadministration).

Tid:
Plats: Pantängen, Västerängsgatan 6, lokal Ugglan, plan 2

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Handlingar och ärendelista

Servicenämnden 2023-03-22 kallelse samt handlingar Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

 1. Nämndens öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föredragning och ajournering
 4. Servicenämndens Personalekonomiska redovisning 2022
 5. Remiss: Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag
 6. Remiss: Granskning av Borås Stads hantering av moms
 7. Remiss: Granskning av Borås Stads hantering av statsbidrag
 8. Remiss: Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
 9. Remiss: Reglemente för Servicenämnden
 10. Antagande av entreprenör av nybyggnation P10 inklusive länkbyggnad, om och tillbyggnad P2NV
 11. Anslagsframställan för utbyggnad på Pantängen 25
 12. Ekonomisk avstämning
 13. Delegationsbeslut 2023-03-22
 14. Informationsärenden 2023-03-22
 15. Anmälningsärenden 2023-03-22
 16. Övriga frågor
 17. Avslut av nämnd
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-20] Servicenämnden , sammanträde 2023-03-22 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol