Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Beslut och protokoll

Handlingar och föredragningslista

Kallelse och handlingar Tekniska nämnden 2023-02-22 Pdf, 19 MB.

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningen informerar
 4. Nämndens arbetsmiljöansvar
 5. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2022
 6. Uppföljning av intern kontroll 2022
 7. Årsredovisning 2022
 8. Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning
 9. Nämndrapport personuppgiftsbehandling 2022
 10. Motion: Håll koll och boka/avboka persontransporter
 11. Avsiktsförklaring elsparkcyklar
 12. Anmälningsärenden februari 2023
 13. Redovisning av delegationsbeslut
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Tekniska nämnden , sammanträde 2023-02-22 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol