Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Beslut och protokoll

Handlingar och föredragningslista

Kallelse och handlingar Tekniska nämnden 2023-04-26 Pdf, 3.6 MB.

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningen informerar
 4. Förslag till bildande av råd för gestaltad livsmiljö
 5. Information om riskanalys inför intern kontroll 2024
 6. Tillämpningsföreskrifterna för Riksfärdtjänst
 7. Ekonomiuppföljning mars 2023
 8. Tekniska nämndens budget 2024
 9. Samråd- detaljplan för Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpsskolan
 10. Anmälningsärenden april 2023
 11. Redovisning av delegationsbeslut
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Tekniska nämnden , sammanträde 2023-04-26 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol