Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2023-10-25 Pdf, 613.2 kB.

Protokollsanteckning Sverigedemokraterna § 133 Pdf, 112.6 kB.

Alternativförslag från Sverigedemokraterna och Moderaterna § 136 Pdf, 450.4 kB.

Alternativförslag från kristdemokraterna § 136 Pdf, 69.2 kB.

Protokollsanteckning vänsterpartiet § 136 Pdf, 102.1 kB.


Handlingar och ärendelista

Kallelse och handlingar Tekniska nämnden 2023-10-25 Pdf, 170.4 MB.

Föredragningslista

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 3. Godkännande av föredragningslista
 4. Förvaltningen informerar
 5. Information om Cykelplanen
 6. Information om NKI för anpassad skolskjuts och färdtjänst
 7. Handlingsplan miljöprogrammet
 8. Slutrapportering projekt invasiva arter
 9. Slutredovisning för Kommunfullmäktiges uppdrag "Utredning om variation i skogslandskapet" (Budgetuppdrag 2023)
 10. Remiss gällande nytt konstmuseum i Borås
 11. Revidering av Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan
 12. Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2024
 13. Beredningsgrupper
 14. Remiss- Riktlinjer för säkerhetsskydd
 15. Boråsförslaget: Fartbegränsning på Kelvingatan
 16. Ekonomiuppföljning september 2023
 17. Redovisning av delegationsbeslut
 18. Anmälningsärenden oktober 2023
 19. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Tekniska nämnden , sammanträde 2023-10-25 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol