Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-01-25 protokoll.pdf Pdf, 378.6 kB. 378.6 kB 2022-01-28 09.43

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2021-01-25 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2022-01-24 13.46


Föredragningslista

 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Miljörapport tertial 3 2021 
 • Lokalbehovsplan 2023-2025
 • Svar på revisionsrapport - Borås Stads hantering av Coronapandemin
 • Ersättning till LOV-företag 2022
 • Handlingsplan för minskad klimatpåverkan
 • Yttrande över överprövning av tilldelningsbeslut i upphandling Driftentreprenad av Vård- och omsorgsboenden
 • Yttrande över remiss: Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
 • Yttrande över remiss: Motion Ange köttets ursprung på kommunens menyer
 • Representant till Besöksverksamhet 2022
 • Anmälningsärenden 2022-01-25
 • Delegationsbeslut 2022-01-25
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2022-01-25 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol