Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2021-02-22 protokoll.pdf Pdf, 372.6 kB. 372.6 kB 2022-02-24 11.31
§ 23 Nyttjande av buffert 2022 Vänsterpartiet yrkande.pdf Pdf, 73.3 kB. 73.3 kB 2022-02-24 11.33

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-02-22 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2022-02-17 09.47


Föredragningslista

 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Årsredovisning 2021
 • Nyttjande av buffert 2022
 • Uppföljning av intern kontroll 2021
 • Regler och anvisningar för intern kontroll 2022
 • Projekteringsframställan för Kristinegränd vård- och omsorgsboende
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Kvartal 4 2021
 • Yttrande över remiss Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå
 • Yttrande över remiss Uppföljning Program för ett integrerat samhälle
 • Yttrande över remiss: Riktlinjer beställar-/utförarmodellen
 • Lions Club Hindås: Donation till Sanderökroken och Furuvägen
 • Anmälningsärenden 2022-02-22
 • Delegationsbeslut 2022-02-22
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2022-02-22 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol