Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-04-19 protokoll.pdf Pdf, 513.6 kB. 513.6 kB 2022-04-21 18.29

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-04-19 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2022-04-13 20.40


Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Månadsuppföljning mars (10-dagars)
 • Svar på Revisionsrapport: Centralt tillkommande kostnader
 • Fler handledare i äldreomsorgen
 • Yttrande över remiss om klimatanpassade rum inom äldrevården
 • Uppföljning Program för nationella minoriteter
 • Svar på initiativärende: Förkorta kötiden till vård- och äldreboende i Borås
 • Anmälningsärenden 2022-04-19
 • Delegationsbeslut 2022-04-19
 • Tilldelningsbeslut: Direktupphandling för bemanning av sjuksköterskor, sekretess
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2022-04-19 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol