Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-08-30 Protokoll.pdf Pdf, 437.4 kB. 437.4 kB 2022-08-31 12.05
§100 Budget 2023 - Protokollsanteckning Moderaterna och Kristdemokraterna.pdf Pdf, 51.9 kB. 51.9 kB 2022-08-31 12.05

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-08-30 handlingar.pdf Pdf, 13.9 MB. 13.9 MB 2022-08-29 09.47


Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Kvartal 2 2022
 • Budget 2023 - Planeringsförutsättningar
 • Månadsuppföljning juli 2022 (10-dagars rapport)
 • Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
 • Intern kontrollplan 2023
 • Förlängning av IOP med Guldkanten
 • Yttrande över motion om att minska matsvinnet
 • Yttrande över motion om att utveckla stödet för anhöriga till kriminella
 • Yttrande över remiss: Miljöprogram
 • Yttrande över remiss av Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Viskafors, Dalsjöfors , Fristad och Sandared
 • Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2022
 • Svar på initiativärende Högre kvalité, ökad flexibilitet och särskild satsning på kosten för de äldre
 • Anmälningsärenden 2022-08-30
 • Delegationsbeslut 2022-08-30
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2022-08-30 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol