Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-09-20 protokoll.pdf Pdf, 377.6 kB. 377.6 kB 2022-09-22 15.17
Initiativärende Logoped M & KD.pdf Pdf, 117 kB. 117 kB 2022-09-22 15.17

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-09-20 handlingar.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2022-09-16 15.54


Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Budgetuppföljning tertialrapport 2 2022
 • Nyttjande av buffert 2022
 • Miljörapport Tertial 2 2022
 • Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
 • Anslagsframställan Kristinegränd vård- och omsorgsboende
 • Ansökan om trygghetsboende Regementstaden
 • Prishöjning på Vård- och äldrenämndens restauranger
 • Ändring i delegationsordning
 • Anmälningsärenden 2022-09-20
 • Delegationsbeslut 2022-09-20
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2022-09-20 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol