Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-10-25 protokoll.pdf Pdf, 412.1 kB. 412.1 kB 2022-10-28 14.39
§ 135 Tilläggsyrkande Remiss: Ramprogram för vård- och omsorgsboende i Borås Stad.pdf Pdf, 53.8 kB. 53.8 kB 2022-10-25 14.24

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-10-25 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 7.1 MB. 7.1 MB 2022-10-19 16.09


Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Månadsuppföljning september 2022 (10-dagars rapport)
 • Beslut om justerade riktlinjer för vård- och omsorgsboende som beaktar personer som tillhör en nationell minoritet
 • Avtal digital nyckelhantering i ordinärt boende
 • Remiss: Ramprogram för vård- och omsorgsboende i Borås Stad
 • Svar på initiativärende om Logopedtjänst (M & KD)
 • Yttrande över remiss: Program mot hemlöshet
 • Yttrande över remiss: Revidering av rådens reglemente
 • Arvode för deltagande på integrationsdagen den 1 november 2022
 • Arvode för deltagande Psykiatrins dagar 2022
 • Anmälningsärenden 2022-10-25
 • Delegationsbeslut 2022-10-25
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2022-10-25 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol