Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-12-20 beslut och protokoll.pdf Pdf, 294.5 kB. 294.5 kB 2022-12-22 13.16

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-12-20 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 13.6 MB. 13.6 MB 2022-12-14 15.18


Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Månadsuppföljning november 2022 (10-dagars)
 • Utredningsuppdrag dubbla boendekostnader
 • Förlängning av projekt Tandhygienist i kommun (TAIK)
 • Redovisningen av arbete för fortsatt motverka och minska äldre ofrivilliga ensamhet
 • Uppföljning av Vård- och äldrenämndens Inriktningsdokument för äldreomsorgen i Borås Stad 2018-2022
 • Initiativärende Använd Nationellt hemtjänstindex för att utveckla hemtjänsten (M)
 • Fullmakt att företräda Vård- och äldrenämnden i domstolar med mera
 • Anmälningsärenden 2022-12-20
 • Delegationsbeslut 2022-12-20
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2022-12-20 16.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol