Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-02-27 protokoll.pdf Pdf, 413.4 kB. 413.4 kB 2023-03-01 11.04
V Tilläggsförslag Årsredovisning 2022.pdf Pdf, 100.7 kB. 100.7 kB 2023-03-01 11.04
M, KD och SD Protokollsanteckning Årsredovisning 2022.pdf Pdf, 74 kB. 74 kB 2023-03-01 11.04

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-02-27 Kallelse och handlingar.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-02-24 10.11
Årsredovisning 2022 Tilläggsförslag Vänsterpartiet.pdf Pdf, 100.7 kB. 100.7 kB 2023-02-27 09.32

Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Årsredovisning 2022
 • Fortsatt utdelning av surfplattor till seniorer i Borås Stad
 • Utredningsuppdrag om fler insatser med förenklat beslutsfattande
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Kvartal 4 2022
 • Uppföljning av intern kontroll 2022
 • Redovisning av inkomna synpunkter 2022
 • Kontaktpolitiker Vård- och äldrenämnden 2023-2026
 • Ledamöter i Vård- och äldrenämndens pensionärsråd 2023-2026
 • Anmälningsärenden 2023-02-27
 • Delegationsbeslut 2023-02-27
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-08] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2023-02-27 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol