Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-03-21 protokoll.pdf Pdf, 376.2 kB. 376.2 kB 2023-03-28 09.16

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård-och äldrenämnden 2023-03-21 Kallelse och handlingar.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2023-03-15 14.19

Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Månadsuppföljning februari 2023
 • Svar på Revisionsrapport - Uppföljande granskning – kvalitet i äldreomsorgen
 • Yttrande över Remiss Reglemente för Vård- och äldrenämnden
 • Yttrande över Remiss Gemensamt reglemente för Kommunstryelsen och övriga nämnder i Borås Stad
 • Svar på Stadsarkivets tillsynsrapport
 • Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2022
 • Rapport 2022 Handlingsplan för minskad klimatpåverkan
 • Rapportering av Vård- och äldrenämndens personuppgiftsbehandlingar 2022
 • Anmälningsärenden 2023-03-21
 • Delegationsbeslut 2023-03-21
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-08] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2023-03-21 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol