Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-04-18 Protokoll.pdf Pdf, 336.2 kB. 336.2 kB 2023-04-20 15.49
Initiativärende från Moderaterna och Kristdemokraterna om att påbörja för- och lokaliseringsstudie för nytt vård- och omsorgsboende.pdf Pdf, 333.2 kB. 333.2 kB 2023-04-20 15.49

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-04-18 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2023-04-14 15.09

Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Månadsuppföljning mars 2023 (10-dagars)
 • Revisionsrapport - Borås Stads hantering av statsbidrag
 • Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 • Direktköp av bemanningssjuksköterskor under perioden juni till augusti 2023
 • Gallringsbeslut träning- och rehabiliteringsprogram Mobilus
 • Arvode för deltagande på Vård- och äldrenämndens verksamhetsdag 28 mars 2023
 • Anmälningsärenden 2023-04-18
 • Delegationsbeslut 2023-04-18
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-08] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2023-04-18 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol