Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-06-13 Protokoll.pdf Pdf, 374.3 kB. 374.3 kB 2023-06-16 08.18

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-06-13 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2023-06-12 19.47
Initiativärende från Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna om att Äldreboendebristen måste åtgärdas.pdf Pdf, 155.8 kB. 155.8 kB 2023-06-12 19.54

Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Månadsuppföljning maj 2023 (10-dagars)
 • Nyttjande av buffert 2023
 • Utökning av platser på vård- och omsorgsboende Furuvägen 1
 • Yttrande över remiss: Program för nationella minoriteter
 • Remiss Motion: Anordna en årlig hälsovecka
 • Revidering av delegationsordning 2023-06-13
 • Arkivbeskrivning Vård- och äldrenämnden
 • Arvode för deltagande på Vård- och äldrenämndens budgetdag 13 juni 2023
 • Anmälningsärenden 2023-06-13
 • Delegationsbeslut 2023-06-13
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-08] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2023-06-13 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol