Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-08-29 Protokoll.pdf Pdf, 342.5 kB. 342.5 kB 2023-08-30 15.56
Protokollsanteckning M och KD Budget 2024 - Planeringsunderlag.pdf Pdf, 143.4 kB. 143.4 kB 2023-08-30 16.06
Protokollsanteckning SD - Budget 2024 - Planeringsunderlag.pdf Pdf, 89.6 kB. 89.6 kB 2023-08-30 16.06
Protokollsanteckning V Budget 2024 - Planeringsunderlag.pdf Pdf, 230.6 kB. 230.6 kB 2023-08-30 16.07

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2023-08-29 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 8.7 MB. 8.7 MB 2023-08-30 16.06

Ärendelista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Budget 2024 - Planeringsunderlag
 • Månadsuppföljning juli (10-dagars rapport)
 • Trygghetsbostäder Prästhöjden 2 i Fristad
 • Intern kontrollplan 2024
 • Redovisning uppföljning av privata utförare 2023
 • Komplettering Fullmakt att företräda Vård- och äldrenämnden i domstolar med mera
 • Anmälningsärenden 2023-08-29
 • Delegationsbeslut 2023-08-29
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-08] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2023-08-29 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol